COOKIES - seneste nyt mens vi venter på den nye vejledning fra Erhvervsstyrelsen

Vi har tidligere skrevet om cookie-reglerne og Erhvervsstyrelsens vejledning.

Cookiebekendtgørelsen har været i kraft i snart et år. Bekendtgørelsens regler har givet - og giver fortsat - anledning til en række praktiske spørgs­mål bl.a. i forhold til tidspunktet for, hvornår cookies sættes samt omfanget og formen af den information, der skal gives til indhentelse af samtykke, når en person kommer ind på en hjemmeside mv., der bruger cookies.

På et møde i november måned i Dansk Forum for IT-ret var emnet cookies. Erhvervsstyrelsen deltog ved mødet og holdt et oplæg om cookiereglerne.

Det overordnede budskab fra Erhvervsstyrelsen var, at vi fortsat befinder os i en implementeringsfase, og at styrelsen i hvert fald indtil udgangen af første halvår 2013 regner med at kunne nøjes med at vejlede om reglerne. Håndhævelsen vil herefter først og fremmest ramme de virksomheder, der bruger de mest indgribende typer af cookies og som ikke har nogen cookiepolitik.

På mødet bekræftede Erhvervsstyrelsen, at den såkaldte "Europark"-model, hvor den fortsatte brug af en hjemmeside, efter brugeren har modtaget fyldestgørende information om cookies, udgør indhentelse af et gyldigt samtykke, stadig er anvendelig. Et formelt samtykke f.eks. ved afkrydsning af en tom tick-box eller ved at klikke på en "accept"-knap er således ikke nødvendigt.

Særligt i forhold til informationskravet oplyste Erhvervsstyrelsen, at den blå trekant, der anvendes på nogle hjemmesider, efter styrelsens opfattelse ikke er tilstrækkeligt velkendt i offentligheden til, at brugeren ved, at der sættes cookies på hjemmesiden, når ikonet vises. Ikonet kan derfor ikke opfylde kravet om fyldestgørende information til brug for indhentelse af samtykke, når brugeren kommer ind på en hjemmeside, der sætter cook-ies.

Andre ikoner eller overskrifter mv. (f.eks. ordet "cookies"), kan dog godt være tilstrækkeligt. Det vil være en konkret vurdering, om det er til­fældet.

FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel, har efter dialog med Erhvervsstyrelsen ændret den måde, der informeres om cookies på i FDIH's cookieløsning. FDIH's cookieløsning, der kan ses på foreningens hjemmeside, er én måde at leve op til reglerne på: Den består af en tekst, der møder brugeren første gang, man kommer ind på hjemmesiden, og som informerer generelt om brugen af cookies for så at gå i dvale i et ikon, der følger brugeren rundt på hjemmesiden. Erhvervsstyrelsen gjorde på mødet opmærksom på, at en sådan løsning stiller krav til varigheden af visningen af informationen, før den forsvinder.

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med tilblivelsen af denne artikel oplyst, at man er ved at opdatere den eksisterende vejledning, og at man regner med, at den nye vejledning bliver klar allerede i januar 2013 eller i hvert fald i starten af 2013.

Plesners råd til dem, der i dag allerede har en fornuftig cookieløsning på virksomhedens hjemmeside, er derfor, at man bør vente med at ændre noget, indtil opdateringen af Erhvervsstyrelsens vejledning foreligger. Måske bliver det til den tid nødvendigt at foretage ændringer, men på nuværende tidspunkt er der ingen grund at bruge ressourcer på at ændre sin cookieløsning.

Vi vender tilbage med en artikel her på sitet, når der er nyheder inden for cookieområdet.