Det danske herrelandshold i håndbold havde ingen søgsmålskompetence

Sø- og Handelsretten har i en nylig dom afvist, at Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for det danske herrelandshold i håndbold har søgsmålskompetence i sager om håndboldspillernes ret til eget navn.

Håndbold Spiller Foreningen havde på vegne af det danske herrelandshold i håndbold lagt sag an mod Swush.com ("Swush"), fordi foreningen mente, at Swush havde krænket en række håndboldspilleres ret til eget navn ved at have udbudt online managerspillet EM Håndbold Manager 2012.

Swush nedlagde påstand om, at sagen skulle afvises, fordi "det danske herrelandshold i håndbold" ikke var rette sagsøger, idet herrelandsholdet var en ubestemt kreds af håndboldspillere fremfor en selvstændig juridisk person.

Sø- og Handelsretten valgte at udskille dette spørgsmål til særskilt behandling.

Håndbold Spiller Foreningen gjorde gældende, at "det danske herrelandshold i håndbold" omfatter de til enhver tid værende spillere på landsholdet. Herudover gjorde Håndbold Spiller Foreningen bl.a. gældende, at det var normalt inden for sportsverdenen at lade administrative organer forvalte spillernes kommercielle rettigheder.

Indledningsvist konstaterede Sø- og Handelsretten, at de kommercielle rettigheder til håndboldspillernes eget navn i landsholdssammenhæng tilkommer spillerne selv.

Herefter fandt Sø- og Handelsretten, at "det danske herrelandshold i håndbold" ikke er en selvstændig juridisk person, men i stedet en betegnelse for en ubestemt kreds af håndboldspillere, der udtages af landstræneren. Landsholdet er uden styringsorganer, vedtægter mv. og er hverken indehaver eller administrator af landsholdsspillernes rettigheder.

På denne baggrund fandt Sø- og Handelsretten, at "det danske herrelandshold i håndbold" ikke havde den fornødne processuelle partsevne til at være sagsøger, og afviste derfor sagen.

Dommen viser, at retten til eget navn tilkommer det enkelte individ, og det er nødvendigt i denne type sager, at personen selv optræder som sagsøger eller ved fuldmagt overfører sine rettigheder til en juridisk enhed, der kan agere som sagsøger på vegne af personen.

Dommen kan læses her