EU-Domstolen fortolker sundhedsanprisning af fødevarer

EU-Domstolen har for nylig taget stilling til, hvad der udgør en sundhedsanprisning efter forordning 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. EU-Domstolen har i sin afgørelse fastlagt en bred forståelse af begrebet.

I forordning 1924/2006 er sundhedsanprisning defineret som enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed. Herudover er det ifølge forordningen forbudt at anvende sundhedsanprisninger for drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2% vol.

Sagen omhandlede et tysk vinavlerkooperativ, der solgte vin med betegnelsen "letfordøjelig" påtrykt vinflaskens etikette. Den tyske tilsynsmyndighed mente, at der var tale om en sundhedsanprisning og gjorde indsigelse mod markedsføringen af vinen som "letfordøjelig".

Vinavlerkooperativet gjorde gældende, at der ikke var tale om en sundhedsanprisning, fordi betegnelsen "letfordøjelig" er en henvisning til velværet i almindelighed, hvorimod en anprisning om sundhed må forstås som en varig forbedring af helbredet.

Sagen endte hos den tyske forvaltningsdomstol, der valgte at forelægge spørgsmålet for EU-Domstolen.

EU-Domstolen konstaterede indledningsvist, at definitionen af sundhedsanprisninger skal forstås bredt. Derfor kan en sundhedsanprisning også omfatte en reduktion af negative virkninger for helbredet. Domstolen lagde herefter til grund, at et kumuleret indtag af vin må formodes at medføre varige negative virkninger for fordøjelsessystemet. Som følge heraf var betegnelsen "letfordøjelig" en sundhedsanprisning, idet der var tale om en reduktion af de negative virkninger for fordøjelsessystemet. Vinavlerkooperativet måtte derfor ikke markedsføre sin vin som "letfordøjelig", idet der var tale om en sundhedsanprisning for en alkoholholdig drikkevare.

Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvor­når der er tale om en sundhedsanprisning af føde­varer. Det kan dog konstateres, at EU-Domstolen har lagt op til en bred forståelse af begrebet sundhedsanprisning.

EU-Domstolens dom kan læses her