Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Partner Torben Bondrop har i det seneste nummer af Erhvervsjuridisk Tidsskrift fået publiceret en artikel om forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen.

Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i tilfælde, hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger ved skadesanmeldelsen med henblik på at opnå en uberettiget erstatning. Artiklen har særligt fokus på det samspil, der er mellem den manglende regulering af spørgsmålet i dansk forsikringsret og den almindelige obligationsret.

Læs artiklen her