Nye ændringer af persondataloven pr. 1. januar 2013

Med lovændringen foretages der visse justeringer i forhold til anmeldelse til Datatilsynet:

  • overførsel af oplysninger til tredjelande baseret på EU-Kommissionens uændrede standardkontrakter kan ske uden indhentning af tilladelse fra Datatilsynet,
  • datatilsynet kan i særlige tilfælde forbyde eller suspendere en sådan overførsel,
  • anmeldelsesgebyret hæves fra 1.000 kr. til 2.000 kr.

Ophævelsen af anmeldelsespligten for brug af standardkontrakter gælder kun, hvis kontrakten er helt uændret!

Ændringen vil gøre det noget mindre besværligt at bruge standardkontrakter, men man slipper dog ikke nødvendigvis helt for kontakten til Datatilsynet, når man har valgt at bruge standardkontrakterne.

Indgår der følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold, straffeattester, interne undersøgelser i forbindelse med indberetninger til virksomhedens whistleblowersystem, eller udarbejdes der personlighedstest på medarbejdere, skal man overveje, om man har den nødvendige tilladelse efter persondatalovens § 50, stk. 1, til at være i besiddelse af oplysningerne. Der er dog ikke anmeldelsespligt, hvis behandlingen omfatter oplysninger om ansattes helbredsforhold i det omfang, behandlingen af helbredsoplysningerne er nødvendig til opfyldelse af bestemmelser i lov eller forskrifter fastsat i henhold til lov, eller hvis behandlingen omfatter oplysninger om ansatte, hvis registrering er nødvendig som følge af kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale på arbejdsmarkedet.

Har man en tilladelse, kan der stadig være behov for at kontakte tilsynet. Det skyldes, at man i ansøgningen for tilladelsen har oplyst, om oplysningerne overføres til tredjelande. Ændringer skal altid meddeles Datatilsynet, men væsentlige ændringer, f.eks. overførsel af oplysninger til tredjelande, kræver tilsynets tilladelse før iværksættelsen.

Det er derfor også vigtigt, at man fortsat undersøger, om man skylder Datatilsynet en anmeldelse eller et brev, da der i nogen grad ved anmeldelsen af ændringen, og i væsentlig grad ved en egentlig anmeldelse efter § 50, stk. 1, må påregnes en længere sagsbehandlingstid på op til 5 måneder.

Gebyret på de 1.000 kr. har været uændret siden 1988, og forhøjelsen til de 2.000 kr. gælder for anmeldelser efter § 50, stk. 1, der indgives efter 1. januar 2013.