Aftale om en fælles patentdomstol vedtaget

I februar og marts underskrev alle EU-medlems­lande på nær Polen og Spanien aftalen om en fælles patentdomstol. Aftalen skal ses i lyset af de regler om et EU-enhedspatent, der blev ved­taget af EU i december sidste år, der gør det muligt at udtage ét patent, der har ensartet virkning i alle EU-medlemslande med undtagelse af Spanien og Italien.

Den fælles patentdomstol skal behandle de rets­sager, der opstår vedrørende enhedspatentet, herunder bl.a. spørgsmål om krænkelse og ugyl­dighed. Den fælles patentdomstol skal også be­handle retssager vedrørende europæiske pa­tenter.

Aftalen om den fælles patentdomstol skal efter planen træde i kraft den 1. januar 2014, eller når den er ratificeret af England, Frankrig og Tysk­land samt af mindst 10 yderligere medlemslande. For at få virkning som lov i Danmark, kræves vedtagelse af 5/6 af Folketingets medlemmer el­ler vedtagelse ved en folkeafstemning.

Rådet for Den Europæiske Unions hjemmeside kan ses her.

Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside kan ses her.