Forbrugerombudsmanden: TDC foretog uanmodet telefonsalg til sine kunder

Forbrugerombudsmanden har for nylig givet TDC en påtale for uanmodet telefonsalg til egne kunder.

TDC kontaktede uanmodet sine kunder telefonisk ved såkaldte "tele-tjek". Da Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen, oplyste TDC, at deres henvendelser alene drejede sig om at klarlægge, hvorvidt kunden var tilfreds, og om produkterne fungerede som de skulle. Hvis der skete noget salg, var det på kundens egen anmodning.

Forbrugerombudsmanden var ikke overbevist og bad TDC udlevere de båndede samtaler fra deres "tele-tjek". TDC udleverede de båndede samtaler, og det viste sig, at TDC i et vidt omfang brugte samtalen til at tilbyde kunderne mobiltelefonabonnementer og tv-programpakker, og hvis kunden derimod havde tekniske problemer, blev kunden henvist til selv at kontakte TDC.

Forbrugerombudsmanden mente derfor, at TDC ringede kunder op under påskud af kundepleje, men at der reelt var tale om uanmodet telefonsalg. TDC fik en påtale for overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 6 og markedsføringslovens § 1, og TDC gav efterfølgende Forbrugerombudsmanden et tilsagn om at ville overholde reglerne.

Sagen viser, at der er snævre grænser for, hvornår erhvervsdrivende uanmodet må ringe sine kunder op, og at man ikke må bruge samtalen til markedsføring. Forbrugere er i øvrigt ikke bundet af aftaler, der indgås ved telefoniske henvendelser i strid med forbrugeraftalelovens § 6.

Pressemeddelelsen kan læses her.