LEGO minifigur beskyttet som ophavsretligt værk og varemærke

Sø- og Handelsretten afsagde fredag den 17. maj 2013 dom i en sag mellem LEGO koncernen og det polske firma Plastic Factory COBI S.A.

Sagen vedrørte krænkelse af den ikoniske LEGO minifigur, som er blevet solgt i uændret form siden 1978 i mere end 4 mia. eksemplarer.

Det polske firma Plastic Factory COBI S.A. begyndte i slutningen af 2009 gennem danske distributører at sælge meget nærgående efterligninger af LEGO minifiguren, og i 2011 stævnede LEGO koncernen.

LEGO koncernen gjorde blandt andet gældende, at LEGO minifiguren var beskyttet ophavsretligt og som et varemærke. Plastic Factory COBI S.A. bestred, at LEGO minifiguren nød sådan beskyttelse.

Sø- og Handelsrettens dom gav LEGO koncernen medhold i samtlige 7 nedlagte påstande og fandt således, at "de sagsøgtes markedsføring og salg af COBI minifiguren er en krænkelse af LEGO's rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, markedsføringslovens § 1 og 18, varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2 samt varemærkeforordningens artikel 9, idet de væsentligste træk ved LEGO minifiguren ikke kan anses for at svare til en teknisk funktion".

Retten lagde i forbindelse med vurdering af ophavsret vægt på, at LEGO minifiguren var blevet til som følge af et betydeligt designarbejde, og at den har en individuel og original fremtræden. Sø- og Handelsretten tog ikke eksplicit stilling til Plastic Factory COBI's argument om, at legetøj er underlagt et skærpet originalitetskrav, men må formentlig antages at have fundet, at dette ikke er tilfældet - som anført af LEGO koncernen - idet der netop ikke anføres krav herom i præmisserne.

Plastic Factory COBI gjorde gældende, at udformningen af LEGO minifiguren var teknisk betinget, og at de var nødt til at lave deres figur nærmest identisk med LEGO minifiguren for at opnå kompatibilitet med LEGO's andre produkter. Sø- og Handelsretten afviste dog dette argument med henvisning til, at der findes andre figurer, der er kompatible med LEGO's produkter, men som har en anden fremtoning end LEGO minifiguren.

Endelig fastslog Sø- og Handelsretten, at LEGO minifigurens udformning er særpræget, velkendt og vellidt, men retten afviste Plastic Factory COBI S.A.'s anbringende om, at udformningen i sig selv tilfører figuren værdi og dermed ikke ville kunne beskyttes.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.