Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmanden udsendte den 1. juli 2013 opdaterede retningslinjer for prismarkedsføring. Reglerne omkring prismarkedsføring har primært til formål dels at sikre forbrugerne mod vildledning, dels at sikre en mere reel og loyal konkurrence mellem de erhvervsdrivende.

Forbrugerombudsmandens opdaterede retningslinjer skal ses i lyset af, at der de seneste par år er sket en udvidelse af de erhvervsdrivendes markedsføring til også at omfatte brugen af rabatkuponer og anvendelsen af fremtidige priser i deres prismarkedsføring. De opdaterede retningslinjer ændrer på Forbrugerombudsmandens tidligere praksis på primært tre områder: Fremtidige priser, brug af ordet "gratis" og rabatkuponer.

De opdaterede retningslinjer forklarer, hvordan erhvervsdrivende kan markedsføre sig med fremtidige priser, altså at prisen på et produkt vil stige i nær fremtid. Det må man gerne, såfremt den angivne pris rent faktisk ændres som angivet i markedsføringen.

Ifølge Forbrugerombudsmandens tidligere retningslinjer vedrørende prismarkedsføring havde den erhvervsdrivende ikke mulighed for at anvende udtrykket "gratis", i tilfælde hvor det "gratis" udgjorde en bestanddel af selve den vare eller ydelse, der skulle betales for. Dette ændres med de opdaterede retningslinjer, således at den erhvervsdrivende har mulighed for at omtale et produkt som "gratis", selvom forbrugeren skal købe et andet produkt for at få det gratis tilbud. Dette kræver dog, (i) at den erhvervsdrivende ikke forsøger at få sine udgifter dækket ved at sænke kvaliteten eller forhøje prisen på det produkt, der købes for at opnå det gratis produkt, og (ii) at den erhvervsdrivende ikke betegner en enkelt del af en pakke som "gratis", hvis prisen på denne del er indregnet i prisen på pakken. Retningslinjerne beskriver dog ikke, om lempelsen af brugen af ordet "gratis" går så vidt som til at muliggøre udtryk som f.eks. "køb 1, få 1 gratis" om ens produkter (altså mængderabat af typen "2 for 1") i markedsføringen. Dette vender vi tilbage om.

I 2011 blev forbuddet i markedsføringsloven vedrørende rabatkuponer ophævet. I den forbindelse har Forbrugerombudsmanden i sine opdaterede retningslinjer vedrørende prismarkedsføring fastsat, at besparelsesbudskaber knyttet til rabatkuponer ikke må være vildledende. Som eksempel herpå nævnes blandt andet, at reglerne om udsalg skal overholdes, hvis anvendelsen af rabatkuponer reelt må sidestilles med en prisnedsættelse.

Læs Forbrugerombudsmandens opdaterede retningslinjer for prismarkedsføring her.