Syd Energi måtte betale en bøde på 100.000 kr., på trods af at de ikke direkte havde opfordret til dørsalg

Forbrugerombudsmanden har pålagt den sønderjyske fibernetudbyder Syd Energi en bøde på 100.000 kr. for at have brugt private til dørsalg.

Syd Energi havde indgået aftale med såkaldte "ildsjæle" fra foreninger om, at der tilfaldt et bestemt formål eller et bestemt projekt efter foreningens ønske 750 kr. for hver fibernetaftale, der blev indgået i et bestemt område inden for en nærmere aftalt periode.

Syd Energi have ikke opfordret ildsjælene til at gå fra dør til dør hos privatpersoner, men havde alene orienteret om fordelene ved fibernet på møder og samtidig opfordret ildsjælene til at sprede budskabet. Syd Energi var samtidig klar over, at ildsjælene gik fra dør til dør, da man i en artikel på sin hjemmeside bl.a. havde en ildsjæl, som fortalte om, hvordan man kontaktede sine naboer og folk i nærområdet.

Forbrugerombudsmanden fandt på trods af den manglende opfordring til dørsalg, at projektet lagde op til dørsalg, fordi ildsjælene blev opfordret til at sprede budskabet om fordelen ved fibernet.

Da der ikke forelå konkrete klager fra forbrugere, som var blevet kontaktet af Syd Energi, blev bøden beregnet ud fra, at der var sket dørsalg i 100 tilfælde, da dette blev erkendt af Syd Energi. Forbrugerombudsmanden pålagde på denne bagrund Syd Energi en bøde på 100.000 kr.

Syd Energi har vedtaget bøden og har efterfølgende ændret sin markedsføring, således at ildsjælene nu instrueres i, hvordan henvendelser til forbrugere kan ske lovligt.

Læs nyheden på Forbrugerombudsmandens hjemmeside her.

Afgørelsen viser, at erhvervsdrivende kan blive ansvarlige for uanmodede henvendelser, på trods af at de ikke direkte opfordrer hertil. De erhvervsdrivende har pligt til at rådgive om, hvordan der foretages lovlig markedsføring.

Afgørelsen er i tråd med Forbrugerombudsmandens afgørelse fra 1. oktober 2009, hvorefter et teleselskab, som på sin hjemmeside opfordrede forbrugerne til at skaffe nye kunder, havde pligt til at vejlede forbrugerne om, at visse uanmodede henvendelser er ulovlige.

Denne afgørelse kan læses her.