Artikel om brug af andres varemærker i søgeordsreklamer

Kasper Frahm, advokat hos Plesner har sammen med Emil Jurcenoks, dommerfuldmægtig, Højesteret skrevet en artikel med titlen "Brug af andres varemærker i søgeordsreklamer - en status". Artiklen er publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen, UfR2013B, s. 336 ff.
 
Artiklen redegør for den varemærke- og markedsføringsretlige regulering af annoncørers brug af søgeordsreklamer i Danmark i lyset af ny retspraksis fra EU-Domstolen og Sø- og Handelsretten.
 
Læs artiklen "Brug af andres varemærker i søgeordsreklamer - en status".