Ny kinesisk varemærkelov

Det Kinesiske Folks Kongres vedtog den 30. august 2013 en ny varemærkelov, som vil træde i kraft den 1. maj 2014. Den nye varemærkelov ændrer gældende ret på en række væsentlige områder.

  1. Princippet om god og ond tro
  2. Flerklassesansøgninger
  3. Indsigers appelmulighed begrænses
  4. Øget erstatning

For det første introduceres med den nye lov nogle væsentlige grundprincipper for vurderingen af et varemærke, som princippet om god tro, samtidig med at loven øger beskyttelsen mod varemærkeansøgninger, hvor der foreligger ond tro.

De nye bestemmelser vedrørende beskyttelsen mod ond tro fastlægger blandt andet, at ansøgninger vil blive afvist, hvis ansøger har kendskab til tidligere brugte varemærker gennem forretningsmæssige eller andre relationer. I forlængelse heraf bestemmer den nye lov også, at varemærkeagenter ikke må assistere klienter, som de ved, er i ond tro eller krænker andres rettigheder.

Beskyttelsen mod handlinger og krænkelser foretaget i ond tro udvides derfor, mens begrebet god tro dog ikke er uddybet i lovgivningen.

For det andet ændrer loven ved en række formaliteter og muligheder i forhold til varemærkeansøgninger. Heraf er de mest centrale ændringer, at der kan indgives ansøgninger med flere klasser på én gang.

Som noget nyt tillader varemærkeloven også registrering af lyde.

For det tredje ændrer loven reglerne og mulighederne for appel i indsigelsessager. Loven fjerner indsigers adgang til at appellere administrative afgørelser, der afvises af det kinesiske varemærke kontor, CTMO. Ansøger vil dog beholde sin mulighed for at appellere afgørelser, der går ham imod.

Intentionen bag ændringen af adgangen til appel var, at man herigennem ville bekæmpe indsigelser nedlagt i ond tro. Men den reelle virkning af ændringen er, at ansøger i ond tro stilles bedre end tidligere, da indsigelsesafgørelser mod sådanne ansøgere ikke kan appelleres.

Ændringen er blevet mødt med en del skepsis af kritikere, der mener, at den er et brud på Kinas internationale forpligtelser under TRIPS-aftalen, som er et regelsæt indgået gennem WTO (World Trade Organisation) med henblik på en harmonisering af beskyttelsen af immaterielle rettigheder.

Konsekvensen af den nye regel er, at en indsiger, der ønsker at omgøre varemærkekontorets afvisning af indsigelsen mod et varemærke, skal anlægge en ugyldighedssag ved det kinesiske appelkontor, TRAB, når varemærket er endeligt registreret.

For det fjerde øger den nye lov rammen for erstatning ved varemærkekrænkelser væsentligt. Tidligere kunne der maksimalt opnås erstatning for krænkelser af varemærker på 500.000 Kinesiske Yuan (svarende til ca. 450.000 DKK), hvorimod den nye lov hæver maksimumserstatningen til 3.000.000 (svarende til ca. 2.700.000 DKK). Beløbet kan dog nedsættes, hvis varemærkeindehaver på opfordring ikke kan dokumentere brug af sit varemærke i de tre forudgående år eller dokumentere et tab som følge af krænkelsen.

Overordnet set introducerer den nye lov mange gode elementer, som digitale ansøgninger, registrering af lyde og ond tro-begrebet, men de processuelle elementer, hvor appelmuligheder fjernes, kan fremstå problematisk i forhold TRIPS-konventionens regler.