Sanktioner for overtrædelser af cookie-reglerne udskudt

Da Erhvervsstyrelsen den 15. april 2013 opdaterede sin oprindelige vejledning vedrørende brug af cookies fra november 2011, lagde Erhvervsstyrelsen samtidig op til, at Erhvervsstyrelsen - efter en informationskampagne - ville begynde at håndhæve reglerne i efteråret 2013.

Denne plan er imidlertid blevet ændret, da Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at der fortsat er mange af de større danske virksomheder, som ikke overholder cookie-reglerne. Håndhævelsen udskydes derfor, da der efter Erhvervsstyrelsens opfattelse er behov for en bedre debat og forståelse af cookie-lovgivningen forud for en egentlig håndhævelse af reglerne. Erhvervsstyrelsen udtaler samtidig, at de øvrige EU-lande heller ikke er begyndt at sanktionere cookie-reglerne endnu.

Erhvervsstyrelsen vil derfor til december 2013 følge op på, om virksomhederne har rykket sig i relation til deres cookie-politikker, forud for at de påbegynder en egentlig håndhævelse af reglerne.

Du kan læse mere her.