Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen

Senior Policy Advisor, Moderniseringsstyrelsen, Christian Wiese Svanberg

Inden EU-institutionerne som sædvanlig gik på ferie i august, nåede sammenfaldet af den såkaldte "PRISM"-sag og den tyske valgkamp forud for forbundsdagsvalget at trække selveste Angela Merkel ind i forhandlingerne. Hun tilkendegav således offentligt, at effektiv databeskyttelse forudsætter en fælles europæisk løsning, og i en erklæring inden juli rådsmødet (retlig- og indre anliggender) gik den franske og tyske regering sammen om at opfordre til, at forhandlingerne om den nye forordning afsluttes snarest muligt. Den tyske justitsminister gik endog så langt, at hun opfordrede til, at forordningen vedtages senest i maj 2014.

Den interessante dato i denne sammenhæng ligger imidlertid ikke til maj, men er nok snarere den 22. september 2013, hvor det nævnte valg til forbundsdagen finder sted. Ovennævnte udtalelser skal således nok mest læses i det lys, at når blot den tyske regering fremstår ambitiøse i forhold til forhandlingerne i tiden inden valget, så er de tilfredse. Hvis de så senere må konstatere, at deres optimisme blev gjort til skamme, er det nok et nederlag, de kan leve med.

Endelig er det også værd at holde for øje, at den umiddelbart så ambitiøse tyske justitsminister, slet ikke har ansvaret for den tyske deltagelse i forhandlinger. Det ansvar påhviler den noget mere afdæmpede indenrigsminister.