Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer

Sø-og Handelsretten har afsagt en dom, hvor der tages stilling til spørgsmålet om brug af miljømæssige udsagn og anprisninger i forbindelse med markedsføring.

I sagen havde Papiruld Danmark i forbindelse med markedsføringen af isoleringsmaterialet papiruld fremsat en række miljømæssige udsagn og anprisninger. De miljømæssige anprisninger blev fremsat på Papiruld Danmarks hjemmeside samt i to brochurer og i en pressemeddelelse, der også indeholdt udsagn om papirulds brandmodstand, indflydelse på arbejdsmiljø samt foretog en prissammenligning mellem forskellige isoleringsprodukter.

Rockwool, der producerer det konkurrerende isoleringsmateriale stenuld, fik af fogedretten nedlagt forbud mod anvendelsen af visse udsagn, og anlagde derefter justifikationssag i Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten forbød Papiruld Danmark at anvende en række udsagn, herunder:

 • "Papiruld fastholdt i konstruktionen bidrager til brandmodstanden som stenuld"
 • "Test foretaget af Dansk Brandteknisk Institut ... har vist, at papiruld er lige så brandhæmmende som stenuld."
 • "Miljørigtig isolering"
 • "Miljøvenligt materiale"
 • "Papiruld er et 100 % genanvendeligt produkt"
 • "Stenuld "koster" ca. 27 kg CO2/m3"
 • "Papiruld "koster" ca. 7 kg CO2/m3"
 • "Det samlede CO2 aftryk for Papiruld er derfor så lavt som 7 kg CO2/m3. Det er kun 25 % af CO2-belastningen fra fremstilling af stenuld."
 • "Papiruld er bæredygtigt byggeri og grønne jobs"
 • "CO2-venlig"
 • "Ingen øget risiko for støvlunge sygdomme og bronkitis"
 • "Irriterer ikke øjne og åndedræt"

Anvender en erhvervsdrivende miljømæssige udsagn i markedsføringen af et produkt, skal den erhvervsdrivende kunne fremlægge tilstrækkelig objektiv dokumentation for udsagnene. Sø- og Handelsretten lagde blandt andet vægt på, at det ikke var tilstrækkeligt objektivt dokumenteret, at papiruld havde den påståede brandmodstand og ikke frembød fare for sundheden.

Derudover skal miljøudsagn kunne dokumenteres ved en livscyklusanalyse for produktet, hvilket Papiruld Danmark heller ikke var i stand til. Udsagnene om CO2 blev anset for vildledende, idet retten fandt, at der endnu var for stor usikkerhed omkring retvisende metoder til beregning af CO2-udledning.

Udsagnene var derfor vildledende og utilbørlige og i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 3. Flere af udsagnene angik desuden Rockwool samt stenuld og udgjorde sammenlignende reklame i strid med markedsføringslovens § 5.

Dommen understreger, at der stilles strenge krav til rigtigheden af miljømæssige udsagn anvendt til markedsføring. Generelt skal miljømæssige udsagn være sande, konkrete, tydelige og ikke vildledende, og den, der fremsætter udsagnene, skal tillige kunne dokumentere rigtigheden med en vurdering fra en uvildig sagkyndig. Især dokumentationspligten, der stiller krav til tilstrækkelig objektivitet samt brug af anerkendte beregningsmetoder og uafhængige eksperter, kan være svær at opfylde for mange erhvervsdrivende.

Læs dommen her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret