Forbrugerombudsmanden politianmelder Sinus Energi

Forbrugerombudsmanden har anmeldt energiselskabet Sinus Energi for ulovligt telefonsalg ved uanmodet at have ringet til en række forbrugere med tilbud om køb af en produktpakke.

I januar i år trådte nye regler i kraft for det danske elmarked. De nye regler betyder blandt andet, at den el-leverandør, der kan levere forsyningspligtig strøm til den laveste pris, vinder udbudsrunden om bevilling. Reglerne betyder også, at hvis kunderne ikke ønsker at købe el fra den forsyningspligtige el-leverandør, kan der frit vælges en anden el-leverandør.

Struer Forsyning Elnet A/S, der er medejer af energiselskabet Sinus Energi, sendte i forbindelse med de nye regler breve ud til sine kunder. Brevene indeholdt information om, at kunderne inden 30. april 2013 skulle tage stilling til, hvilken el-leverandør de ønskede at købe deres strøm af. Derudover fremgik det af brevene, at kunderne kunne "…blive ringet op af en servicemedarbejder fra Sinus Energi".

Forbrugerombudsmanden modtog klager over, at Sinus Energi, som oplyst i brevet, uanmodet havde taget telefonisk kontakt til seks kunder med tilbud om køb af en produktpakke.

Reglerne om telefonsalg er reguleret i forbrugeraftalelovens § 6. Telefonsalg er som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre kunden har anmodet om at blive ringet op med henblik på at opnå tilbud eller indgå en aftale. En række varer og tjenesteydelser er ikke omfattet af forbuddet, blandt andet bestilling af bøger, tegning af avisabonnementer og formidling af forsikringsaftaler mv. Tilbud og salg af en produktpakke med strøm er ikke omfattet af undtagelserne, og derfor vurderede Forbrugerombudsmanden, at Sinus Energi havde overtrådt reglerne om telefonsalg.

Sinus Energi erkendte i tre tilfælde uanmodet at have ringet til kunder med henblik på at sælge produktpakken.

Forbrugerombudsmanden har som følge af sagen anmeldt Sinus Energi til politiet, og selskabet risikerer bødestraf.

Politianmeldelsen af Sinus Energi understreger, at Forbrugerombudsmandens praksis på området for uanmodet telefonsalg er streng, og at virksomhederne skal være opmærksomme på at indhente forudgående samtykke inden en kunde kontaktes telefonisk med henblik på fremsættelse af tilbud eller salg. Sagen minder om en anden Forbrugerombudsmandssag, omtalt i IP/TMT Update for juni, hvor teleselskabet TDC som følge af telefonsalg i strid med forbrugeraftaleloven måtte underskrive et tilsagn om i fremtiden at afstå fra uanmodet telefonsalg samt indføre ordninger til instruktion og kontrol af de ansattes telefoniske henvendelser til kunder.

Læs mere her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret