Selskab og selskabets direktør fandtes ansvarlige for krænkelse af varemærket Geographical Norway ved ulovlig parallelimport fra varemærkeindehaverens kinesiske producent

Sø- og Handelsretten har den 28. oktober 2013 afsagt dom i en sag, hvor et dansk forhandlerselskab og selskabets direktør var sagsøgt for ulovlig parallelimport fra varemærkeindehaverens producent i Kina.

I 2009 indgik det franske selskab Artextyl SARL en distributionsaftale med det danske selskab Geographical Norway ApS om forhandling af Artextyls tøjprodukter under varemærkerne Geographical Norway, Gangster Unit, Missiko mv. i Skandinavien.

Artextyl blev i januar 2012 opmærksom på, at Geographical Norway ApS forhandlede jakker med Artextyls varemærker, som var blevet parallelimporteret fra Artextyls egen producent i Kina, Topgarments Entreprises Ltd. Artextyl ophævede derefter forhandlerforholdet med Geographical Norway ApS.

Under den efterfølgende forbudssag blev det oplyst, at Artextyl i 2011 havde indgået aftale med sin faste producent i Kina om levering jakker af mærket Geographical Norway. Denne ordre blev dog annulleret som følge af væsentlig forsinkelse fra den kinesiske producent. Herefter henvendte den kinesiske producent sig direkte til den skandinaviske distributør, Geographical Norway ApS, med henblik på at afsætte jakkerne, og foreviste en falsk erklæring, hvorefter Artextyl angiveligt skulle have godkendt salget.

Sø- og Handelsretten fandt, at Geographical Norway ApS var blevet gjort bekendt med, at Artextyl ikke havde givet samtykke til salg af jakkerne ved opsigelsen af samarbejdet i januar 2012, og at Geographical Norway ApS derfor ikke var berettiget til at anvende Artextyls varemærker erhvervsmæssigt efter opsigelsen. På denne baggrund blev Geographical Norway ApS idømt at betale 500.000 kr. for varemærkekrænkelserne, jf. varemærkelovens § 43, samt 160.000 kr. i sagsomkostninger.

Sø- og Handelsretten fandt desuden, at direktøren i Geographical Norway ApS havde pådraget sig et personligt ansvar for varemærkekrænkelserne, idet han havde fungeret som leder og været ansvarlig for samtlige handlinger foretaget i selskabet.

Afgørelsen er i overensstemmelse med en ny dom fra Østre Landsret, hvor det blev gjort klart, at ansatte og direktører kan holdes personligt ansvarlige for immaterialretskrænkelser begået gennem et selskab. Se omtalen af dommen i IP/TMT Update for oktober.

Retspraksis er nu klar. Direktører ifalder ansvar efter et medvirkenssynspunkt, hvis de kender til den ulovlige handling, og selv er involveret i udførelsen heraf, uanset om de er eneejer af selskabet eller ej.

Er det rimeligt?

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.

 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret