Flere virksomheder vedtager bøder for anvendelse af bindende videresalgspriser

Virksomhederne Georg Jensen A/S, Unilever Danmark A/S, Vila A/S og HG Agencies A/S har vedtaget bøder for bindende videresalgspriser.

Virksomhederne Georg Jensen A/S, Unilever Danmark A/S, Vila A/S og HG Agencies A/S har vedtaget bøder for bindende videresalgspriser.

Sagen mod Georg Jensen A/S ("GJ") blev indledt ved, at virksomheden henvendte sig til SØIK og KFST og redegjorde for, at GJs sælgere i et antal tilfælde havde stillet krav til og indgået aftaler med GJs forhandlere om, at disse skulle overholde GJs vejledende udsalgspriser som mindstepriser ved videresalg til forbrugere. Overtrædelsen fandt sted i en periode på ikke under to år.

GJ vedtog bødeforlæg på DKK 1 million for overtrædelsen.

-o8o-

Sagen mod Unilever Danmark A/S ("Unilever") blev - ligesom sagen mod GJ - indledt ved, at virksomheden henvendte sig til SØIK og KFST og redegjorde for, at den i et antal tilfælde havde indgået aftaler med sine forhandlere om, at forhandlerne skulle overholde de vejledende udsalgspriser som mindstepriser ved videresalg til forbrugere.

Overtrædelsen skete i en periode på ikke under tre år frem til den 20. december 2012 og havde navnlig angået distributionsaftaler med Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked om Frisko is.

Unilever vedtog bødeforlæg på DKK 1,5 millioner for overtrædelsen. KFST valgte ved fastsættelsen af bødens størrelse som formildende omstændighede at lægge vægt på, at Unilever i flere år havde haft et omfattende compliance-program.

-o8o-

Sagen mod Vila A/S ("Vila") blev indledt ved, at KFST i maj 2013 foretog et kontrolbesøg hos Vila. Ved undersøgelsen fandt KFST dokumentation omhandlende krav til forhandlere om, at Vilas vejledende priser skal overholdes som mindstepriser ved videresalg til forbrugerne.

Aftalerne blev indgået af flere ansatte og i flere tilfælde gennem en periode på ikke under to et halvt år frem til oktober 2012. Aftalerne blev indgået med både internetbutikker og fysiske butikker.

Vila vedtog bødeforlæg på DKK 1,6 millioner for overtrædelsen. To ledende medarbejdere, der enten havde deltaget i aftalerne eller været vidende herom vedtog samtidig bødeforlæg på hver DKK 22.000.

-o8o-

Sagen mod HG Agencies ("HG") blev indledt ved, at en forhandler af fritidsvåben henvendte sig til KFST. HG havde i perioden 19. marts 2012 til 8. maj 2013 stillet krav til og indgået aftaler med forhandleren om, at vejledende udsalgspriser på produkter fra Browning International S.A. skulle overholdes som mindstepriser ved videresalg til forbrugere.

HGs ejer vedtog bødeforlæg på DKK 40.000. Det er HGs ejer og ikke virksomheden, der blev idømt bøden, da HG er en enkeltmandsvirksomhed.