Nye bekendtgørelser om konkurrencemyndighedernes virksomhed

Erhvervs- og Vækstministeriet har udstedt nye udgaver af en række bekendtgørelser om konkurrencemyndighedernes virksomhed. 

Erhvervs- og Vækstministeriet har udstedt nye udgaver af en række bekendtgørelser om konkurrencemyndighedernes virksomhed. 

Erhvervs- og Vækstministeriet har den 28. februar 2013 udstedt nye udgaver af bekendtgørelserne om:

  • Konkurrenceankenævnet
  • forretningsorden for Konkurrencerådet
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed i henhold til konkurrenceloven
  • anmeldelse af aftaler i henhold til konkurrenceloven

Erhvervs- og Vækstministeriet har endvidere den 15. august 2013 udstedt ny udgave af bekendtgørelsen om anmeldelse af fusioner.

De nye udgaver af disse bekendtgørelser indeholder en række mindre ændringer af processuel karakter i forhold til de tidligere udgaver. Hovedparten af disse ændringer udgør implementeringer af den ændringslov til konkurrenceloven, der blev vedtaget i december 2012 (se vores særnummer af News & Updates - Konkurrenceret fra november 2012).

De nye udgaver af bekendtgørelserne indeholder følgende mere nævneværdige ændringer i forhold til de tidligere udgaver:

  • ved anmeldelse af aftaler eller fusioner vil anmelderen skulle indsende en ikke-fortrolig udgave af anmeldelsen til brug for offentliggørelse
  • modtageren af en afgørelse fra KR vil have ret til at afgive et mundtligt indlæg til KR på 15 minutter, inden afgørelsen afsiges, i stedet for som tidligere 10 minutter
  • klager til KAN over sagsbehandlingen i fusionssager, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse, vil skulle hastebehandles

Ud over dette indeholder de ændrede bekendtgørelser ingen nævneværdige materielle ændringer i forhold til de tidligere udgaver.