Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - Uenighed i Rådet om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse

Af Senior Policy Advisor Christian Wiese Svanberg, Finansministeriet

Ministerrådet (retlige og indre anliggender) skal på ny behandle forslaget til en ny databeskyttelsesforordning på mødet den 6. december 2013.

Som tidligere beskrevet her i IP/TMT Update har fokus for forhandlingerne på det seneste været den såkaldte "one-stop-shop" mekanisme, der skal løse de jurisdiktions- og håndhævelses-problemer mv., der opstår, når 28 forskellige datatilsyn skal fortolke de samme regler.

Det var tanken, at ministrene skulle blive enige om mekanismens indretning på mødet (en såkaldt "partial general approach"). Imidlertid fremgår det nu af mødedokumenterne, at punktet kun skal underkastes en "orienterende debat", hvilket indebærer, at spørgsmålet ikke bliver lukket på dette møde.

Dette indebærer endvidere, at det endegyldigt må anses for udelukket, at forordningen kan nå at blive vedtaget inden parlamentsvalget i maj 2014.

Dette medfører i sagens natur en del usikkerhed om det videre forløb, men det må umiddelbart forventes, at Rådet vil fortsætte sit arbejde ufortrødent og så påbegynde processen med Kommissionen og EP, når de har konstitueret sig i løbet af efteråret. Først dér vil det være muligt at sige noget klart om, hvilken retning reformarbejdet vil tage, men hvis man skal gisne, må det formodes, at der inden for overskuelig tid herefter (2015) vil være mulighed for at sikre en endelig vedtagelse.