Artikel om den danske regerings ressourcestrategi

Advokat, partner Søren Stenderup Jensen har i den seneste udgave af ILO's nyhedsbrev om miljøret skrevet en artikel om den danske regerings nye ressourcestrategi "Danmark uden affald".

I artiklen redegør Søren Stenderup Jensen for nogle af strategiens fokusområder - herunder målsætningen om, at danskerne skal fordoble anvendelsen af husholdningsaffald ved udgangen af 2022. Han kommer undervejs ind på regeringens hensigt om at styrke offentlige-private samarbejder i forbindelse med omlægningen af affaldshåndteringen og kommenterer derudover nogle af de udfordringer, som ressourcestrategien vil medføre for de danske forbrændingsanlæg.

Læs artiklen "Government sets out new strategy for 'Denmark without waste'" (kræver login)