Frist for anmeldelse af finansielle whistleblowerordninger til Datatilsynet er forlænget

Vi har tidligere beskrevet, at Datatilsynet som følge af en forventet lovændring ville indføre en særprocedure for finansielle virksomheders anmeldelse af whistleblowerordninger.

Ifølge Datatilsynets procedure skulle den finansielle virksomhed indgive sin anmeldelse senest 8. november 2013 for at være sikker på, at den finansielle virksomhed kunne have en tilladelse pr. 1. januar 2014, hvor det var forventet, at lovændringen ville træde i kraft.

Der er ikke fremsat et lovforslag endnu, og selvom det forventes fremsat inden for de næste par uger, vil lovforslaget formentligt udformes sådan, at kravet om obligatoriske whistleblowerordninger indføres ved en senere bekendtgørelse, der først træder i kraft senere på året.

Datatilsynet har nu oplyst, at det (igen) er muligt at ansøge via særproceduren, og at tilsynet har ændret anmeldelsesfristen, sådan at man som finansiel virksomhed omfattes af proceduren ved anmeldelse senest den 7. februar 2014.

Læs den tidligere IP/TMT Update nyhed om Datatilsynets åbning for særprocedure her.

Læs nyheden om finansielle virksomheder og whistleblowerordninger på Datatilsynets hjemmeside her.