Mærkater med stregkode og varemærke fjernet fra eksklusive jakker

Sø- og Handelsretten har den 20. januar 2014 nægtet at fremme en begæring om et midlertidigt forbud mod Streetman ApS' salg og markedsføring af PARAJUMPERS-jakker, hvorfra et stregkodemærkat var fjernet, og varemærket på et andet mærkat var dækket af et hvidt klistermærke.

Streetman ApS er en online tøjbutik, der ikke har egne kollektioner, men udelukkende sælger andres varer. Forbudssagen angik et parti PARAJUMPERS-jakker, som Streetman har markedsført og solgt fra deres hjemmeside. PARAJUMPERS er et eksklusivt mærke, og deres vinterjakker sælges typisk for 6-8.000 kr. og for skindjakker 19-27.000 kr. På PARAJUMPERS-jakkerne er der fra producentens side fæstnet 5 mærkater (ligesom der på størstedelen af alt tøj, der udbydes til salg, er fæstnet mærkater med en plasticsnor). Streetmans leverandør af jakkerne havde imidlertid fjernet mærkatet med stregkoden samt påsat et hvidt klistermærke på en af de andre mærkater og derved dækket PARAJUMPERS-varemærket.

Sø- og Handelsretten lagde til grund, at der ikke var tale om piratkopierede jakker. Der var ej heller grundlag for at fastslå, at jakkerne var bragt i omsætning indenfor EU/EØS-området uden varemærkeindehaverens samtykke (ulovlig parallelimport).

Dernæst tog Sø- og Handelsretten stilling til, hvorvidt påsætning af klistermærket var i strid med varemærkeretten. Retten konkluderede, at en tildækning af varemærket PARAJUMPERS på mærkatet ikke i sig selv udgør en sådan forringelse af varens renommé eller et sådant indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder, at der kunne nedlægges midlertidigt forbud.

Til sidst vurderede retten, hvorvidt fjernelse af mærkatet med stregkode var i strid med varemærkeretten. Varemærkeindehaveren havde gjort gældende, at stregkoden er et nødvendigt instrument til at efterprøve, hvorvidt et produkt er originalt eller en piratkopi. Derudover kan stregkoden benyttes til at identificere det enkelte produkt, kortlægge distributionskæden og giver mulighed for at tilbagekalde defekte produkter mv. Streetman gjorde gældende, at det var normal praksis, at leverandøren fjernede stregkoden, så varemærkeindehaveren ikke kunne lægge hindringer i vejen for parallelimportørerne.

Sø- og Handelsretten anerkendte, at varemærkeindehaveren kan benytte stregkoden til at bekæmpe piratkopiering af varer samt identificere de enkelte produkter. Retten vægtede dog hensynet til parallelimportørerne tungere og udtalte, at fjernelse af stregkoden var en nødvendig og almen praksis. Uden fjernelse af stregkoden kan varemærkeindehaveren identificere de distributører, der muliggør parallelimport, og i fremtiden nægte levering af PARAJUMPERS-produkter til sådanne distributører.

Af disse årsager havde varemærkeindehaveren ikke godtgjort at have en rimelig grund til at modsætte sig markedsføring og salg af det omstridte parti PARAJUMPERS-jakker, og forbudspåstanden blev nægtet fremmet.

Dommen handler om ændring eller forringelse af varer, der allerede er lovligt omsat i EU/EØS-området. I en lignende sag afsagde Oslo Byfogdembetes kendelse den 31. oktober 2013, hvorved Coop ikke kunne forbydes at markedsføre og sælge PARAJUMPERS-jakker, hvor mærkatet med stregkoden var fjernet.

Sagen om PARAJUMPERS-jakkerne kan sammenholdes med principperne i L´Oreal-sagen (C-324/09), hvor det blev udtalt, at en varemærkeindehaver kan modsætte sig, at en vare sælges uindpakket, hvis emballagen udgør en så stor del af varens brand, image og renommé, at fjernelsen af emballagen vil skade varens renommé og image.

Også Ballantines-sagen (C-349/45) er interessant i denne sammenhæng. Dommen handler blandt andet om, hvorvidt det er nødvendigt at fjerne og genanbringe eller udskifte originale etiketter på en vare, eller hvorvidt det er tilstrækkeligt at anbringe et klistermærke med supplerende oplysninger.

Læs Sø- og Handelsrettens dom her.