Eksportkontrol

Området for eksportkontrol er i konstant udvikling. Blandt andet påvirker uroen i Ukraine og Ruslands tilstedeværelse på Krim-halvøen danske virksomheders handel med Ukraine. Udenrigsministeriet har endvidere justeret på retningslinjerne for eksportkontrol af våben, krigsmateriel og dual use produkter til slutbrugere i Mellemøsten.

Området for eksportkontrol er i konstant udvikling. Blandt andet påvirker uroen i Ukraine og Ruslands tilstedeværelse på Krim-halvøen danske virksomheders handel med Ukraine. Udenrigsministeriet har endvidere justeret på retningslinjerne for eksportkontrol af våben, krigsmateriel og dual use produkter til slutbrugere i Mellemøsten.

Ukraine

Som følge af den sidste tids uroligheder i Ukraine har EU, USA, Schweiz, Liechtenstein og Canada vedtaget sanktioner mod en række personer i Ukraine.

EU har således den 5. marts 2014 vedtaget forordning nr. 208/2014, hvorved pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende 18 personer, der er identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af ukrainske statsmidler, og personer, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser i Ukraine, er blevet omfattet af indefrysning. De 18 personer omfatter blandt andre den tidligere præsident Viktor Yanukovych, hans familie og andre personer knyttet til den tidligere præsident og hans regering.

Det er muligt, at EU vil tilføje yderligere personer og/eller virksomheder til listen.

EU forordning nr. 208/2014 og Annex 1 med listen over de 18 personer kan findes her.

Forud for gennemførelse af transaktioner og pengeoverførsler bør det i lyset heraf i hvert tilfælde undersøges, hvorvidt de involverede personer er omfattet af EU's liste.

EU har endvidere den 20. februar 2014 besluttet at suspendere udstedelsen af eksporttilladelser til produkter/udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse i Ukraine.

Rådsbeslutning af 20. februar 2014 kan findes her.

Rusland

Som følge af Ruslands tilstedeværelse på Krim-halvøen har EU og USA endvidere meddelt, at de muligvis vil vedtage sanktioner mod Rusland.

EU har i en erklæring af 6. marts 2014 oplyst, at man ønsker at indgå i en konstruktiv dialog med Rusland, og at bilaterale forhandlinger mellem Ukraine og Rusland er en nødvendighed. Såfremt Ukraine og Rusland ikke når til et positivt resultat inden for en begrænset tidsramme, vil EU beslutte at vedtage eventuelle sanktioner mod Rusland. EU nævner selv, at rejseforbud, indefrysning og aflysning af G8 topmødet kan komme på tale.

Enhver militæroptrapning vil endvidere generelt forværre forholdet mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Rusland på den anden side.

EU's erklæring af 6. marts 2014 kan findes her.

Vi følger situationen nøje og vil følge op herpå, såfremt EU vedtager sanktioner mod Rusland.

Praksisændring i Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet har de sidste par år anlagt en restriktiv linje for våbeneksport til Saudi Arabien og Mellemøsten.

Udenrigsministeriet har imidlertid i en konkret sag, som Plesner har bistået med, om eksport af krigsmateriel med den Saudi Arabiske Nationale Garde som slutbruger oplyst, at Udenrigsministeriet har justeret på retningslinjerne for eksportkontrol af våben og dual use produkter. Som konsekvens heraf vil eksportkontrollen i højere grad end tidligere være nuanceret i forhold til det enkelte modtagerland. Udenrigsministeriet ændrede som følge heraf to tidligere indstillinger til afslag på eksporttilladelse til en indstilling om eksporttilladelse.

Det forventes på denne baggrund, at det i fremtiden i højere grad vil være muligt at opnå eksporttilladelser til våben, krigsmateriel og dual use produkter til slutbrugere i Mellemøsten.