EU-Domstolen tager stilling til lovligheden af brug af dedikeret metasøgemaskine på internettet

EU-Domstolen har afsagt dom i en sag vedrørende beskyttelse af databaser, der reguleres af EU's databasedirektiv (nr. 96/9/EF).

Sagen vedrører to konkurrerende hjemmesider, som giver internetbrugeren mulighed for at søge efter brugte biler. Wegeners websted hedder Auto Track og udbyder online-adgang til annoncer for salg af brugte biler. Innowebs websted hedder Gaspedaal og er en dedikeret metasøgemaskine til brug for søgning af brugte biler. Denne metasøgemaskine bruger søgemaskiner fra andre websteder, herunder Auto Track, idet den videresender brugernes anmodninger til disse andre søgemaskiner, gemmer resultaterne på Gaspedaals egen server og sender resultaterne til brugeren som sine egne. Det er altså ikke en traditionel søgemaskine, der selv gennemgår en række hjemmesider.

Wegener har anlagt sag mod Innoweb, idet Wegener er af den opfattelse, at Innoweb krænker Wegeners rettigheder til Auto Track-databasen, som giver indehaveren af databasen en beskyttelse mod uretmæssig udtræk og/eller genanvendelse af en databases indhold, hvis indsamling, kontrol eller præsentation af indholdet ud fra et kvalitativt eller kvantitativt synspunkt er udtryk for en væsentlig investering.

EU-Domstolens afgørelse er gode nyheder for indehavere af databaser, idet domstolen konkluderede, at databasedirektivet skal fortolkes således, at en operatør, som lægger en dedikeret søgemaskine ud på internettet, foretager en genanvendelse af hele indholdet af en database eller en væsentlig del heraf, hvis denne søgemaskine

  • giver slutbrugeren en søgeformular, som i det væsentlige tilbyder de samme funktioner som databasens formular,
  • oversætter slutbrugerens anmodninger i den søgemaskine, som databasen er udstyret med, i "real time", således at alle data i denne database gennemsøges, og
  • fremstiller de fundne resultater for slutbrugeren i webstedets visning udadtil, idet den samler gengangerne i en enkelt enhed, men i en rækkefølge, der er baseret på kriterier, som er sammenlignelige med dem, der anvendes af den pågældende databases søgemaskine til at fremvise resultaterne.

Groft sagt er det altså i strid med databaserettighederne, at man lader sin søgemaskine anvende søgemaskinen på en anden hjemmeside med denne søgemaskines fordele, og så præsenterer søgeresultaterne som sine egne.

EU-Domstolen fremhævede i den forbindelse, at brugerne på den måde kunne benytte en database uden at konsultere indehaverens hjemmeside, hvorved indehaveren blev frataget muligheden for at afskrive omkostningerne ved den investering, der var anvendt til at opbygge databasen, eksempelvis i form af reklameindtægter fra hjemmesiden og lignende. De danske domstole har i lignende sager lagt vægt på samme kriterium vedrørende beskyttelse af databaser.

Dommen kan læses her.