Forbrugerombudsmanden indtræder i principiel retssag om forbrugeres retsstilling ved flyselskabers konkurs, når flybilletten er købt gennem en internetrejseportal

Det principielle spørgsmål i sagen er, om en rejseinternetportal kan gøres ansvarlig for det tab, som en forbruger lider i anledning af et flyselskabs konkurs, når forbrugeren har købt flybilletter igennem denne internetrejseportal og altså ikke direkte ved flyselskabet. Det afgørende er, hvem der kan anses for at være forbrugerens aftalepart.

I 2012 købte en forbruger en t/r-flyrejse til Nice på hjemmesiden www.goleif.dk. Forbrugeren fløj med SAS til Nice, og skulle flyve med Cimber Sterling på hjemrejsen. Cimber Sterling gik i mellemtiden konkurs, og forbrugeren strandede i Nice. Spørgsmålet var herefter, om forbrugeren kunne gøre et krav gældende mod selskabet bag www.goleif.dk, idet billetten var købt på deres hjemmeside. GoLeif afviste imidlertid ethvert erstatningsansvar under henvisning til, at GoLeif alene var formidler og dermed ikke aftalepart.

Forbrugeren anlagde herefter sag mod GoLeif (Den Danske Rejsegruppe) med påstand om, at GoLeif var erstatningsansvarlig for det lidte tab svarende til udgiften til en anden flybillet til hjemrejsen.

Byretten lagde vægt på, at GoLeif på hjemmesiden i bookingprocessen og i sine handelsbetingelser havde taget forbehold for, at GoLeif alene var formidler af rejser og dermed ikke solgte rejser i eget navn.

Pakkerejselovens § 3 indeholder en specifik definition på "rejsearrangør" og "rejseformidler". Ved en formidler forstås enhver, der udbyder eller sælger en pakkerejse i arrangørens navn. Købsaftalens parter er derfor kunden (forbrugeren) og arrangøren (Cimber Sterling). Ved afgørelsen af, om GoLeif handlede i rejsearrangørens navn (Cimber Sterling), skulle der lægges vægt på, om forbrugeren efter samtlige foreliggende omstændigheder måtte gå ud fra, at rejsearrangøren (Cimber Sterling) blev aftalepart.

Byretten fandt, at GoLeif tydeligt havde fremhævet, at denne blot var formidler og dermed ikke aftalepart, samt at forbrugeren aktivt havde tilkendegivet at have læst og accepteret handelsbetingelserne. På denne baggrund konkluderede byretten, at GoLeif ikke kunne anses for at være aftalepart, og dermed ikke erstatningsansvarlig overfor forbrugeren som følge af Cimber Sterlings konkurs.

Forbrugerombudsmanden har efterfølgende meddelt, at han indtræder som mandatar på forbrugerens vegne i ankesagen, idet han mener, at internetrejseportaler ikke på tilstrækkelig tydelig vis oplyser forbrugeren om, hvem der er den reelle aftalepart, samt om konsekvenserne af at indgå aftale med internetrejseportalen.

Forbrugerombudsmandens nyhed kan læses her.