Databeskyttelsesforordningen: Europa-Parlamentet godkender et samlet forordningsforslag

Europa-Parlamentets plenarforsamling har med et overvældende flertal (621 for, 10 imod) vedtaget den kraftigt reviderede udgave af databeskyttelsesforordningen, som LIBE udvalget vedtog i oktober 2013.

Hermed har Europa-Parlamentet formelt set afsluttet deres såkaldte førstelæsning af forslaget. For at processen kan køre videre, er det derfor nødvendigt, at Ministerrådet ligeledes afslutter deres førstelæsning af forslaget, så de to institutioner har et fælles udgangspunkt for de interinstitutionelle forhandlinger. Som nævnt tidligere her i IP/TMT Update er afslutningen af Rådets førstelæsning ikke umiddelbart forestående.

Med andre ord er databeskyttelsesforordningen fortsat et stykke vej fra at blive vedtaget. De meget markante udmeldinger, som Parlamentets vedtagelse allerede har givet anledning til fra Kommissær Reding og visse MEP'er, skal således snarere ses som opvarmningen til den forestående Europa-Parlamentsvalgkamp, end som udtryk for at en endelig vedtagelse af forordningen står for døren.

Når dette er sagt, sender bl.a. det store flertal, hvormed forslaget blev vedtaget, et stærkt signal fra Parlamentet om, at de af medlemmerne, der får lov til at komme tilbage til efteråret, ikke har tænkt sig at opgive sagen. Og såfremt de foreløbige prognoser for valgresultatet holder stik, må det nyvalgte og mere venstreorienteret Parlament forventes at have sagen højt på dagsordenen til efteråret.

Ministerrådet får således muligvis fred til at forhandle med sig selv i de kommende måneder, men mon ikke efteråret bliver anderledes hektisk?