Markedsføringsbranchen udtrykker bekymring over den kommende databeskyttelsesforordning

I anledning af Europa-Parlamentets vedtagelse af et revideret forslag til en ny databeskyttelsesforordning har Direct Marketing Association (DMA), der er en af UK's største interesseorganisationer på markedsføringsområdet, udtrykt stor bekymring.

Konkret peger DMA på, at forslaget nu indeholder endnu strammere regler om bl.a. samtykke, profilering og underretninger i anledning af datasikkerhedsbrud.

DMA udtykker på den baggrund "ekstrem skuffelse" over, at Europa-Parlamentet har stemt for en forordning, der er mindre erhvervsvenlig.

DMA understreger, at forordningen ikke er endeligt vedtaget, men at resultatet af Parlamentets afstemning bør "få alarmklokkerne til at ringe" i bestyrelseslokalerne hos enhver virksomhed, der kommunikerer direkte med forbrugere.

Den fælleseuropæiske interesseorganisation for markedsføringsbranchen (FEDMA) tilslutter sig DMA's bekymringer og understreger, at der er meget på spil i denne sag, hvorfor forslaget skal forbedres, som forhandlingerne skrider frem.

Læs de to udtalelser her.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret