Nye regler om overtagelsestilbud

Folketinget har den 22. april 2014 vedtaget en lovændring af blandt andet værdipapirhandelslovens regler om overtagelsestilbud. Sideløbende med Folketingets behandling af lovændringerne har Finanstilsynet haft et udkast til en ny overtagelsesbekendtgørelse i høring.

Ændringerne af værdipapirhandelsloven samt den nye overtagelsesbekendtgørelse medfører en række væsentlige ændringer af de gældende regler om overtagelsestilbud.

Ændringerne af værdipapirhandelsloven træder i kraft 1. juli 2014, og det forventes også, at den nye bekendtgørelse træder i kraft på samme tidspunkt. Der vil dog gælde særlige overgangsregler for bl.a. overtagelsestilbud fremsat før 1. juli 2014.

For yderligere information kontakt venligst advokat, partner Jacob Bier, advokat, partner Thomas Holst Laursen, advokat, partner Nicolai Ørsted, advokat, partner Henrik Rossing Lønberg eller advokat, partner Micha Fritzen.