Seminar om Open Source software og beskyttelse af databaser – compliance, innovation og strategi

Plesner, Dansk Forum for IT-ret og Black Duck inviterer til seminar om Open Source og beskyttelse af databaser

Tirsdag den 8. april 2014
kl. 9.00-12.00. 

Open source software ("OSS") anvendes i vidt omfang til udvikling af bedre software på kortere tid. Mange virksomheder har dog udfordringer med at styre, kontrollere og sikre compliance, hvilket medfører en juridisk og forretningsmæssig risiko.

På seminaret ser vi nærmere på udfordringer og overvejelser i forhold til OSS. Endvidere vil der være et indlæg om beskyttelse af databaser og grænserne for den lovlige udnyttelse af andres databaser.

Seminaret henvender sig til beslutningstagere i IT-afdelinger, advokater og jurister i virksomheder/institutioner samt medarbejdere, som arbejder med køb og salg af IT-virksomheder.

Tilmelding på Plesners hjemmeside her.