Køreskoler vedtager bøder for ulovlig prisaftale

Ejerne af fem køreskoler i Nordjylland vedtager hver en bøde på 25.000 kr. for at have aftalt prisen for kørekort til personbiler.

Ejerne af fem køreskoler i Nordjylland vedtager hver en bøde på 25.000 kr. for at have aftalt prisen for kørekort til personbiler.

De fem køreskoler i Nordjylland havde på en fælles hjemmeside annonceret med ens priser for den lovpligtige grundpakke for kørekort til personbiler.

Ejerne af køreskolerne vedtog hver et bødeforlæg på 25.000 kr. Det er ejerne, der personligt er blevet idømt bøderne, da de fem køreskoler er enkeltmandsvirksomheder.

Bødeniveauet for konkurrenceovertrædelser blev som anført ovenfor hævet væsentligt pr. 1. marts 2013. Da overtrædelsen fandt sted i 2010, blev bøden imidlertid fastsat i henhold til de på daværende tidspunkt lavere bødetakster.