Konkurrencerådet godkender nye rammer for salg af medierettigheder til dansk ligafodbold

Konkurrencerådet har den 26. februar 2014 godkendt nye rammer for superligaklubbernes fælles salg af medierettigheder til dansk ligafodbold. De nye rammer betyder, at én kanaludbyder får sværere ved at erhverve retten til alle kampe.

Konkurrencerådet har den 26. februar 2014 godkendt nye rammer for superligaklubbernes fælles salg af medierettigheder til dansk ligafodbold. De nye rammer betyder, at én kanaludbyder får sværere ved at erhverve retten til alle kampe.

I oktober 2007 traf Konkurrencerådet ("KR") afgørelse om, at de danske superligaklubber i regi af Divisionsforeningen kunne foretage fælles salg af medierettigheder til dansk ligafodbold, idet Divisionsforeningen forpligtede sig til at overholde en række tilsagn.

I marts 2013 henvendte Divisionsforeningen sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST") med henblik på genforhandling af tilsagnene. Ifølge Divisionsforeningen havde forholdene på tv-markedet ændret sig i en sådan grad, at tilsagnene burde ophæves.

KFST var enig i, at markedsforholdene havde ændret sig, men fandt samtidig, at der fortsat var betydelige konkurrencemæssige problemer på rettighedsmarkedet, og at det derfor også fremadrettet var nødvendigt at stille krav til, hvordan det fælles salg af medierettigheder skulle foregå.  

På denne baggrund godkendte KR den 26. februar 2014 en række reviderede tilsagn. De væsentligste ændringer er følgende:

Den maksimale rettighedsperiode forlænges fra tre til seks år. Hvis rettighedsperioden overstiger tre år, kan en kanaludbyder imidlertid maksimalt erhverve fire ud af seks kampe, og kanaludbyderen kan ikke erhverve både første og andet kampvalg, som er de to mest attraktive kampe. 

Divisionsforeningen kan fortsat indlede forhandlinger med én kanaludbyder om salg af samtlige rettigheder, hvis mindre end tre kanaludbydere afgiver egnede bud. De reviderede tilsagn mindsker imidlertid risikoen for, at der opstår en sådan situation, idet det ikke længere er muligt for Divisionsforeningen at anvende en minimumspris som betingelse for afgivelse af bud. 

Endelig er der indsat en genforhandlingsklausul, der giver KFST ret til at kræve genforhandling af de reviderede tilsagn eller tilbageførsel til deres oprindelige form, hvis det viser sig, at tilsagnene ikke imødekommer KFST's konkurrencemæssige betænkeligheder i tilstrækkeligt omfang.