Seminar: US Department of Justice m.fl. behandler spørgsmål vedrørende myndighedsadgang til virksomheders personoplysninger

Plesner inviterer til seminar om myndigheders adgang til personoplysninger onsdag den 28. maj 2014 kl. 9.30 - 13.00

I takt med at private virksomheder behandler større mængder persondata om kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere, er der en tilsvarende stigning i antallet af tilfælde, hvor bl.a. retshåndhævende myndigheder i ind- og udland anmoder om at få adgang til disse data.

På seminaret vil Plesners TMT gruppe og vores gæster give dig en indføring i, hvordan din virksomhed bør forholde sig, når offentlige myndigheder i ind- og udland stiller krav om udlevering af persondata.

Program 

Kl. 09.30-09.35
Velkomst v/Michael Hopp, Plesner

Kl. 09.35-10.10
SKAT og andre myndigheders adgang til teleoplysninger. Oplægget vil også behandle det verserende lovforslag om etablering af Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste v/professor Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet

Kl. 10.10-11.00
The regulatory framework for international cooperation in civil and criminal matters v/Christian Wiese Svanberg, Plesner

Kl. 11.00-11.15
Pause og networking

Kl. 11.15-12.15
International cooperation in criminal matters under US law v/Michael Olmsted, Senior Counsel, United States Department of Justice

Kl. 12.15-12.45
Virksomhedens handlemuligheder og pligter samt afrunding og spørgsmål v/Michael Hopp og Henrik Rubæk Jørgensen, Plesner

Kl. 12.45
Frokost og networking

Oplæggene vil til dels være på engelsk.

Oplægsholdere

  • Michael Olmsted, Senior Counsel for the EU, United States Department of Justice
  • Professor Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet
  • Advokat, partner Michael Hopp, Plesner
  • Advokat Henrik Rubæk Jørgensen, Plesner
  • Advokatfuldmægtig Christian Wiese Svanberg, Plesner

Tilmelding her.