Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem EY og KPMG Danmark med tilsagn

Konkurrencerådet har den 28. maj 2014 godkendt fusionen mellem EY og KPMG Danmark med tilsagn om lempelse af opsigelsesvarsler, kunde- og konkurrenceklausuler.

Konkurrencerådet har den 28. maj 2014 godkendt fusionen mellem EY og KPMG Danmark med tilsagn om lempelse af opsigelsesvarsler, kunde- og konkurrenceklausuler.

I november 2013 annoncerede EY og KPMG i Danmark, at man var blevet enige om at kombinere parternes danske aktiviteter. Konkurrencerådet har godkendt fusionen efter en fase 2-undersøgelse med tilsagn, som tilsigter at imødegå visse konkurrencemæssige bekymringer.

Tilsagnene indebærer, at op til 200 medarbejdere frigøres fra kontraktlige opsigelsesvarsler, kunde- og konkurrenceklausuler med henblik på at sikre det nye KPMG's adgang til markederne for revisionsydelser og skatterådgivning.

Læs Konkurrencerådets godkendelse her.