Nye vejledninger om konsortier

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 17. juni 2014 offentliggjort tre nye vejledninger om konsortier, herunder "Vejledning i konsortiedannelse", "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven" og "Udbud med deltagelse af konsortier".

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 17. juni 2014 offentliggjort tre nye vejledninger om konsortier, herunder "Vejledning i konsortiedannelse", "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven" og "Udbud med deltagelse af konsortier".

"Vejledning i konsortiedannelse" er en revidering af vejledningen fra 2012. Vejledningen er målrettet små og mellemstore virksomheder, der etablerer et konsortium med henblik på at byde på en enkelt offentlig opgave. Der vejledes særligt om de udbudsretlige regler, som man skal være opmærksom på i forbindelse med konsortiedannelser. 

I vejledningen "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven" skitseres kort de konkurrenceretlige regler for, hvornår virksomheder kan indgå konsortier. Vejledningen giver derudover et overblik over, hvilke overordnede kriterier Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen normalt vil lægge vægt på i en eventuel konkurrencesag.

Vejledningen "Udbud med deltagelse af konsortier" retter sig mod indkøbere og udbudskonsulenter i alle typer af ordregivende myndigheder. Formålet med vejledningen er at anvise, hvordan ordregivere kan understøtte muligheden for, at konsortier kan deltage i udbud omfattet af udbudsdirektivet. Vejledningen indeholder bl.a. et kapitel om ændringer i konsortiers retlige form eller sammensætning.

Vejledningerne er tilgængelige her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret