Nykredit er fortsat bundet af tilsagn om maksimal bidragssats på realkreditlån

Højesteret har ved dom af 3. juni 2014 fastslået, at Nykredit fortsat er bundet af det tilsagn om fastsættelse af bidragssatsen på realkreditlån, som Nykredit afgav i forbindelse med sin overtagelse af Totalkredit.

Højesteret har ved dom af 3. juni 2014 fastslået, at Nykredit fortsat er bundet af det tilsagn om fastsættelse af bidragssatsen på realkreditlån, som Nykredit afgav i forbindelse med sin overtagelse af Totalkredit.

Sagen startede i 2003, hvor Nykredit i forbindelse med fusionen med Totalkredit bl.a. afgav tilsagn om nedsættelse af bidragssatsen for visse realkreditlån til 0,50 %. I februar 2010 varslede Nykredit en forhøjelse af bidragssatsen. Ved afgørelse af 23. juni 2010 fastslog Konkurrencerådet imidlertid, at en forhøjelse af bidraget ville være en overtrædelse af tilsagnsvilkåret, idet tilsagnet ikke kunne anses for tidsbegrænset. Denne afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 2. december 2010.

Den 30. november 2011 traf Konkurrencerådet afgørelse om, at Nykredit midlertidigt kunne forhøje bidragssatsen i en 5-års periode. Tilsagnet bestod dog fortsat.

Nykredit indbragte Konkurrenceankenævnets kendelse for Sø- og Handelsretten, der ved dom af 6. december 2012 fastslog, at Nykredit ikke længere var forpligtet af tilsagnet. Konkurrencerådet ankede Sø- og Handelsrettens afgørelse til Højesteret, der nu har fastslået, at Nykredit fortsat er bundet af tilsagnet.

Højesteret lagde vægt på, at det er de fusionerende virksomheder, der bærer risikoen for formuleringen af tilsagn. Højesteret fastslog endvidere, at tilsagn kun er tidsbegrænsede, såfremt det fremgår direkte af tilsagnene. Dette var ikke tilfældet med Nykredits tilsagn.

Læs Højesterets dom her.