Tilsidesættelse af pointmodel - Scandinavian Air Ambulance Holding AB og Scandinavian MediCopter AB mod Region Midtjylland

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 29. april 2014 underkendt den pointmodel, som Region Midtjylland havde anvendt i forbindelse med udbuddet af etablering og drift af et landsdækkende helikopterberedskab for akutlæger.

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 29. april 2014 underkendt den pointmodel, som Region Midtjylland havde anvendt i forbindelse med udbuddet af etablering og drift af et landsdækkende helikopterberedskab for akutlæger.

Region Midtjylland havde i relation til underkriteriet "Økonomi" anvendt en pointmodel, hvorefter tilbud med en tilbudspris på 1.100 mio. kr. blev tildelt 1 point, tilbud med en tilbudspis på 600 mio. kr. blev tildelt 10 point, og pointene mellem disse yderpunkter blev tildelt ved lineær interpolation.

Det fremgik imidlertid af udbudsbetingelserne, at tilbud med en tilbudspris over Region Midtjyllands budgetramme på 850 mio. kr. ville blive erklærede ukonditionsmæssige.

Klagenævnet fandt, at den anvendte pointmodel havde været uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Klagenævnet udtalte bl.a., at der åbenbart ikke kunne forventes tilbud på op til 1.100 mio. kr., og at den nederste del af pointskalaen derfor aldrig ville blive anvendt. Underkriteriet "Økonomi" fik af denne grund ikke den betydning, som tilbudsgiverne havde kunnet forvente som følge af den fastsatte vægtning på 30 pct. Klagenævnet fremhævede endvidere, at det savnede mening at anvende en pointmodel, der indebar, at en del af skalaen kun var anvendelig i forhold til ukonditionsmæssige tilbud.

Læs Klagenævnets kendelse her.