Afvisning på grund af manglende tro og love erklæring - Kontech A/S og ES Stålindustri ApS mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

I en kendelse af 18. juli 2014 har Klagenævnet for Udbud fundet, at ordregiver var berettiget til at afvise en ansøgning om prækvalifikation, der ikke indeholdt en tro og love erklæring.

I en kendelse af 18. juli 2014 har Klagenævnet for Udbud fundet, at ordregiver var berettiget til at afvise en ansøgning om prækvalifikation, der ikke indeholdt en tro og love erklæring.

Boligorganisationen Tårnbyhuse ("Boligorganisationen") iværksatte i februar 2014 et begrænset udbud vedrørende levering og monterig af altaner. Ved udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation havde Boligorganisationen modtaget syv ansøgninger, herunder fra Kontech A/S i konsortium med ES Stålindustri ApS ("Kontech og ES Stålindustri").

Det fremgik af udbudsbetingelserne, at ansøgninger om prækvalifikation skulle indeholde en tro og love erklæring om udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2. Kontech og ES Stålindustris ansøgning om prækvalifikation indeholdt ikke en tro og love erklæring, og Boligorganisationen afviste derfor ansøgningen.

Kontech og ES Stålindustri indgav klage til Klagenævnet for Udbud over at være blevet afvist, idet deres ansøgning i stedet for en tro og love erklæring havde været vedlagt en serviceattest for hver af virksomhederne. Af serviceattesterne fremgik det, at ingen af dem var under konkurs, dømt for strafbare forhold, der kunne rejse tvivl om deres faglige hæderlighed, eller manglede at betale sociale bidrag og skatter i Danmark.

Klagenævnet for Udbud fandt imidlertid, at Boligorganisationen var berettiget til at afvise ansøgningen fra Kontech og ES Stålindustri, idet serviceattesterne ikke indeholdt oplysninger svarende til udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d og g (om bevisligt konstaterede alvorlige fejl ved udøvelsen af sit erhverv henholdsvis svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger om udelukkelsesgrunde). Serviceattesterne kunne derfor ikke erstatte tro og love erklæringen.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse her.