Vejledning om Cloud Computing

Danske IT-advokater har i samarbejde med Dansk IT udarbejdet en vejledning omhandlende Cloud Computing aftaler. Certificeret it-advokat Niels Chr. Ellegaard har været Danske IT-advokaters repræsentant i vejledningens forfattergruppe.

Cloud computing har igennem længere tid været på dagsordenen hos de fleste virksomheder og it-leverandører i Danmark og i udlandet. Mange har dog stadig betænkeligheder ved cloud computing og har vanskeligt ved at overskue konsekvenserne ved at anvende løsninger baseret på cloud computing i deres virksomhed.

Cloud computing er ikke ny teknologi, men en anden måde at anvende eksisterende teknologi på, hvor brugere på væsentlige punkter overlader kontrollen til leverandøren af it-ydelsen og kommer ind i en standardiseret og færdigpakketeret verden af ”services”. Kundens formål med at overlade denne kontrol til leverandøren er at opnå de fordele i form af fleksibilitet, skalerbarhed, stabilitet og omkostningsbesparelser, som cloud computing i mange tilfælde vil give.

Formålet med vejledningen er at give kunden en forholdsvis let og overskuelig vejledning i forhold til de spørgsmål, der bør stilles, og overvejelser, der bør gøres, før kunden går ind i en løsning baseret på cloud computing.

Læs vejledningen "Cloud Computing Kontrakter".