Tilsidesættelse af evalueringsmodel i sortimentsudbud - Mediq Danmark A/S mod KomUdbud v/Kolding Kommune

I en kendelse af 22. april 2015 har Klagenævnet for Udbud fastslået, at ordregiver ved tilbudsevalueringen i et sortimentsudbud ikke blot kan lægge de angivne enhedspriser sammen, men skal inddrage omfanget af de forventede anskaffelser af de enkelte varer.

KomUdbud v/Kolding Kommune ("KomUdbud") iværksatte i juni 2014 et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om levering af forskellige sygeplejeartikler. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud havde tre tilbudsgivere afgivet tilbud, herunder Mediq Danmark A/S ("Mediq") og Abena A/S ("Abena"). 

Rammeaftalen indeholdt en tilbudsliste på i alt 495 varelinjer, og tilbudsgiverne skulle for hver varelinje oplyse prisen for én vareenhed. Af udbudsbetingelserne fremgik det, at underkriteriet "Pris" ville blive vurderet ud fra summen af de tilbudte enhedspriser, dvs. der blev ved evalueringen ikke taget hensyn til den forventede indkøbsvolumen af de enkelte varer.   

Ved kendelse af 22. april 2015 gav Klagenævnet for Udbud klager, Mediq, medhold i, at den anvendte evalueringsmodel ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet modellen ikke tog højde for den forventede indkøbsvolumen af de enkelte varer. Klagenævnet henviste til, at det fremgik af tilbudslisten, at nogle af varerne forventedes indkøbt i meget store mængder, mens andre alene forventedes indkøbt i få stk. De enkelte enhedspriser varierede derudover fra få øre til flere hundrede kroner. Ved ikke at inddrage den forventede indkøbsvolumen fik dyre varer - uanset at disse kun skulle indkøbes i forholdsvis små mængder - således en høj vægtning ved beregning af summen af de tilbudte enhedspriser.

Klagenævnet fastslog på den baggrund, at det i forhold til underkriteriet "Pris" ikke var lovligt i et sortimentsudbud - som det omhandlede - at undlade at fortage en evaluering, som afspejler den forventede indkøbsvolumen.

Læs hele afgørelsen her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret