Vedtagelsen af den nye udbudslov er udskudt

Vedtagelsen af den nye danske udbudslov er udskudt som følge af det netop overståede folketingsvalg.

Forslaget til den nye danske udbudslov blev fremsat i marts 2015 med planlagt ikrafttræden den 1. oktober 2015. Som følge af folketingsvalget vil forslaget imidlertid skulle fremlægges til fornyet behandling i Folketinget, og lovens ikrafttræden forventes derfor at blive udskudt til ultimo 2015/primo 2016.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret