Forslag til ny udbudslov genfremsat

Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 7. oktober 2015 forslag til ny udbudslov, der er sat til at træde i kraft den 1. januar 2016. Plesner følger sagen tæt de kommende måneder.

Lovforslaget, der er baseret på det nye udbudsdirektiv (direktiv 2014/24/EU) samt Udbudslovsudvalgets rapport fra december 2014, indebærer en række ændringer og præciseringer i forhold til den nuværende retstilstand, herunder inden for følgende emner:
  • Udbud af indkøb, der er omfattet af udbudsdirektivets anvendelsesområde
  • Udbud af indkøb, der falder uden for udbudsdirektivets anvendelsesområde
  • In-house tildeling af kontrakter
  • Udvælgelse og udelukkelse
  • Kontrakttildeling, herunder omfattende regulering af brugen af evaluerings- og pointmodeller
  • Ændringer og ophør af kontrakter

Forslaget til en ny udbudslov blev oprindelig fremsat i marts 2015 under den forrige regering. Direktiv 2014/24/EU skal være implementeret i dansk ret senest den 18. april 2016. 

Læs "Forslag til Udbudsloven" 

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret