Flere rekonstruktioner uden om retssystemet

I øjeblikket er der en klar tendens til, at banker og hovedkreditorer ønsker at løse deres engagementer i kriseramte virksomheder med udenretlige rekonstruktioner. De økonomiske udfordringer håndteres uden om retssystemet ved aftaler mellem virksomheden og kreditorerne. Sådan lyder vurderingen fra Ulrik Holsted-Sandgreen, der er advokat og partner i Plesners team indenfor insolvensret og rekonstruktioner.

"I den nuværende periode i 2015 ser vi færre konkurser end de seneste 7-8 år." Det er der efter Ulrik Holsted-Sandgreens opfattelse to primære årsager til: Den ene er, at samfundsøkonomien og konjunkturerne nu er så gode, at der forekommer færre konkurser. Den anden er, at banker og andre hovedkreditorer ønsker alternative løsningsmodeller til en konkurs.

Der vil fortsat være konkurser, men Ulrik Holsted-Sandgreen forventer, at de primært vil være knyttet til særligt pressede brancher, pt. landbrugsvirksomheder eller virksomheder, der leverer til offshore olie og gas på grund af de lave oliepriser, ligesom der altid vil være virksomheder, som driver en urentabel forretning så langt ud, at det vil være for sent at rekonstruere virksomheden.

Tendens - rekonstruktion - Plesner

Tendens til udenretlige rekonstruktioner

Konkurser er per definition udtryk for, at kreditorer lider tab, og det er derfor, ønsket om alternativer opstår. "Det ses lige nu tydeligt indenfor landbrugssektoren, der er under pres, at det kun er de landbrugsvirksomheder, der ikke samarbejder med hovedkreditorerne, der erklæres konkurs. Størstedelen af landbrugsvirksomhederne under pres bliver afviklet i samarbejde med bankerne for at begrænse tab mest muligt." Denne tendens ser Ulrik Holsted-Sandgreen også i andre brancher, og det er hans forventning, at tendensen vil være tiltagende også i andre brancher.

Det er ikke konkurslovens regler om rekonstruktion, der anvendes ved de alternative, udenretlige løsninger. "Problemet med konkurslovens regler om rekonstruktion er, at det er en offentlig rekonstruktionsbehandling." Ulrik Holsted-Sandgreen understreger, at dette ikke er en kritik af, at den indenretlige rekonstruktion foregår i offentlighed, men han vil gerne påpege, at reglerne har den virkning, at så snart en virksomhed træder i rekonstruktion, så betragtes den af omverdenen ikke længere som en virksomhed i going concern.

"Som følge af offentligheden om rekonstruktionen opstår der så mange problemer både med kunder, medarbejdere og leverandører, at ledelsens fokus flyttes fra at gennemføre en turn around til at slukke ildebrande. Samtidig bliver rådgiverne involveret i så mange juridiske problemstillinger, at omkostninger i processen bliver for høje", siger Ulrik Holsted-Sandgreen.

Store krav til advokaternes kompetencer

Ulrik Holsted-Sandgreen ser således en klar tendens til, at bankerne og hovedkreditorer ønsker engagementer løst ved udenretlige rekonstruktioner, hvor problemerne kan løses ved aftaler mellem virksomheden og dets hovedkreditorer. Det stiller store krav til de involverede advokaters kompetencer. 

"Advokatens rolle i en udenretlig rekonstruktion er at garantere de involverede parter, at rekonstruktionen foregår efter reglerne, og at der ikke efterfølgende kan rejses berettiget kritik mod dispositioner, som virksomheden foretager sammen med långiveren".

Mere fokus på at placere ansvar

"Vi ser desværre nogle eksempler på, at udenretlige rekonstruktioner går galt, fordi der blandt andet kan konstateres forrykkelse af virksomhedens aktiver mellem kreditorerne, og det rejser helt naturligt spørgsmål om ansvar, særligt hos ledelsen". 

"Ledelsen i de pressede virksomheder vil ofte sidde på en udsat post, idet de i vidt omfang ser sig nødsaget til at følge hovedkreditorens ønsker, men samtidig er ledelsen i henhold til lovgivningen forpligtet til at varetage alle kreditorernes interesser".

"Vores samfund bliver i større og større grad fokuseret på at placere et ansvar, og jeg ser en større tendens til, at der efterfølgende føres sager mod den tidligere ledelse i de tilfælde, hvor rekonstruktionen går galt", siger Ulrik Holsted-Sandgreen.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion