Nye regler om markedsmisbrug

Den 3. juli 2016 træder den nye markedsmisbrugsforordning i kraft. Forordningen får direkte virkning i alle EU-lande, og erstatter i Danmark den nuværende regulering af markedsmisbrug i værdipapirhandelsloven.

Markedsmisbrugsforordningen ændrer reglerne på en række områder og vil betyde flere skærpelser af reglerne. I nedenstående artikel gennemgås mere detaljeret, hvad markedsmisbrugsforordningen betyder for bl.a. definitionen og offentliggørelse af intern viden, insiderlister, ledende medarbejderes transaktioner, insiderhandel, kursmanipulation, markedssonderinger, investeringsanalyser, stabilisering og tilbagekøbsprogrammer, myndighedernes beføjelser og whistleblowerordninger.

Læs hele artiklen "Nye regler om markedsmisbrug"

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets