Datalokalisering - i Rusland er email-adresser ikke en personoplysning

De russiske myndigheder har i anledning af en nylig forespørgsel om fortolkningen af begrebet 'personoplysninger' under russisk ret udtalt, at email-adresser ikke anses for personoplysninger. Dette betyder, at såfremt en virksomhed udelukkende besidder en persons email-adresse og ikke andre oplysninger, som relaterer sig til en person (fx navn), så kan virksomheden anvende email-adressen uden at skulle iagttage den russiske persondataretlige lovgivning.

Den russiske forståelse af personoplysninger kan synes paradoksal, da en email-adresse ofte vil indeholde oplysninger som kan identificere indehaveren af email-adressen som fx vedkommendes navn uden, at email-adressen derved omfattes af de persondataretlige regler. 

De russiske myndigheders uddybning af definitionen af personoplysninger vidner om, at man som virksomhed ikke kan lægge til grund, at der på tværs af landegrænser er en ensartet opfattelse af, hvad der anses for personoplysninger. I henhold til europæisk lovgivning vil en email-adresse være en personoplysning, modsat den russiske forståelse af personoplysningsbegrebet.

For danske og andre virksomheder uden for Rusland er uddybningen af begrebet personoplysninger interessant i relation til det vidtgående lokalisationskrav i Rusland. I henhold til russisk lovgivning skal personoplysninger om russiske statsborgere som udgangspunkt lagres i databaser, der fysisk er placeret i Rusland. De russiske myndigheders forståelse af personoplysninger leder til, at email-adresser ikke omfattes lokationskravet, såfremt der ikke er andre oplysninger, der gør det muligt direkte eller indirekte at identificere individet.

Dette betyder, at danske virksomheder og andre virksomheder uden for Rusland kan behandle og anvende email-adresser fra russiske statsborgere uden at skulle iagttage russisk persondataret og dermed lokationskravet.

Udtalelsen fra de russiske myndigheder vidner om, at det ofte er nødvendigt at konsultere lokal ekspertise for at forstå den persondataretlige regulering, da der er store forskelle i den persondataretlige regulering. Hos Plesner har vi et bredt netværk af lokale eksperter, som kan hjælpe din virksomhed, når der behandles personoplysninger rundt omkring i verden.

Seneste nyt om Persondata

Persondata