AdWords - direktør personligt medansvarlig

Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt dom vedrørende brugen af varemærker på Google AdWords, og har i den forbindelse pålagt direktøren i den krænkende virksomhed et personligt ansvar.

I sagen havde virksomheden Multikøkkener ApS anvendt det registrerede varemærke "Eico" i virksomhedens annoncer på Google på en sådan måde, at ordet fremtrådte direkte i overskrifterne i annoncerne samt i selve annonceteksten. Virksomhedens ejer var tilbage i 2014 blevet forbudt at anvende varemærket i internetannoncer for en af hendes øvrige virksomheder, Køkken24 ApS, men hun havde desuagtet anvendt søgeordet igen - nu for hendes anden virksomhed, Multikøkkener ApS.

Eico A/S gjorde under sagen gældende, at det måtte anses som en skærpende omstændighed, at virksomhedens ejer allerede var blevet forbudt at anvende varemærket for hendes anden virksomhed. Multikøkkener ApS gjorde heroverfor gældende, at der blot var tale om sammenlignende markedsføring, idet virksomheden bl.a. sælger produkter, som er identiske Eicos produkter, og desuden bliver fremstillet af samme producenter.

Retten fastslog, at brugen af "Eico" som Google Adword medførte en betydelig risiko for forveksling for forbrugerne, og anvendelsen af "Eico" i de pågældende annoncer var derfor i strid med både varemærkeloven og markedsføringsloven. Det havde ingen betydning for krænkelsesvurderingen, at en del af de produkter, som Multikøkkener ApS' sælger, stammer fra de samme producenter, som Eico benytter.

Derudover fandt retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at virksomhedens ejer enten måtte have truffet eller godkendt beslutningen om at anvende varemærket på uretmæssig vis. Det af retten nedlagte forbud samt fastsættelse af rimeligt vederlag blev derfor pålagt virksomheden og direktøren i fællesskab.

Dommen må anses for at være på linje med hidtidig praksis om Google Adwords. I lyset af direktørens adfærd og viden i den konkrete situation, forekommer det korrekt, at hun bliver gjort personligt ansvarlig for krænkelsen.

Læs dommen fra Sø- og Handelsretten

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret