Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst

Vikarbureauansatte vikarer var ikke omfattet af en brugervirksomheds kollektive overenskomst. Det blev fastslået ved faglig voldgiftskendelse af 17. februar 2016 mellem Dansk El-Forbund og DI. Dermed er formodningsreglen, som blev skabt med Bravida-afgørelsen, blevet yderligere modificeret i retning af, at vikarer ikke omfattes af brugervirksomhedens overenskomst.

Voldgiftssagen omhandlede et vikarbureau, som var medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation og omfattet af elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund. Under vikarernes udsendelse til brugervirksomheden var vikarerne derfor blevet aflønnet med en timeløn på ca. 174 kr. Brugervirksomheden var imidlertid omfattet af Alarm- og elektrikeroverenskomsten indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk El-Forbund, hvorefter brugervirksomhedens egne ansatte oppebar en timeløn på op til ca. 235 kr.

Det centrale spørgsmål i sagen var, om brugervirksomhedens overenskomst fandt anvendelse i forhold til vikarerne.

Læs mere om sagen og dens baggrund og konsekvenser

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret