Nye EU-regler for persondata endeligt vedtaget

De nye regler for persondata er netop faldet endegyldigt på plads i EU. Reglerne får store konsekvenser for danske virksomheder og myndigheder, der fremover skal leve op til strammere krav for håndtering af persondata.

Et af de mest vidtrækkende regelsæt i EU er nu endeligt blevet vedtaget den 14. april 2016, idet Europa-Parlamentet som sidste instans har godkendt persondataforordningen. Den nye persondataforordning indfører en række nye krav om, at alle virksomheder og myndigheder skal have et klart overblik over alle personoplysninger, og præcist hvad de bliver anvendt til - og de skal selv kunne dokumentere, at de lever op til lovens indhold.

Den store forskel ligger ikke blot i selve indholdet i reglerne, men der bliver stillet helt nye skrappe krav til dokumentation, og straffen for ikke at følge reglerne bliver langt hårdere.

Sanktionerne for ikke at overholde reglerne bliver væsentligt forøgede i forordningen. Gentagne overtrædelser af reglerne kan give bøder på op til fire procent af en virksomheds globale omsætning.

Danske virksomheder er godt med

Plesners erfaring er, at danske virksomheder og myndigheder allerede har stort fokus på, hvordan de lever op til de nye regler. 

4 punkter organisationer skal tage fat på:

 • I første omgang venter der et stort arbejde med at få et overblik over alle sine persondata i organisationen
 • Derefter skal man have vurderet, om man indsamler, bruger, deler og sletter oplysningerne i overensstemmelse med forordningen
 • Endelig skal man have etableret et system, så man fremover kan dokumentere over for myndighederne, at man overholder reglerne. Dette vedrører ikke bare almindelige sikkerhedskrav, men alle forordningens regler. Eksempelvis skal man altså have et system, som sikrer og dokumenterer, at man har et juridisk grundlag for at indsamle personoplysninger
 • Samtidig er det afgørende, at man sørger for at have de rigtige kompetencer - både hvis man er omfattet af den kreds af virksomheder og myndigheder, som skal have en DPO, og hvis man skal bruge interne kræfter til implementeringen af forordningen

Frist til sommeren 2018

Den politiske aftale om persondataforordningen blev forhandlet på plads i december 2015 efter mere en fire års forhandlinger. Med den endegyldige formelle vedtagelse den 16. april 2016 kan fristen også fastsættes for, hvornår danske virksomheder og myndigheder skal leve op til nye regler, nemlig om lidt mere end 2 år fra nu. Den præcise frist måles formelt set fra den dato - forventeligt inden for de nærmeste uger - hvor forordningen bliver trykt i EU's lovtidende, og dertil lægges 2 år og 20 dage.

Plesner anbefaler kraftigt ikke at vente, men at gå i gang nu med de første skridt. Grebet rigtigt an er en implementering af forordningen ikke bare en udgift, men kan være et værdifuldt redskab for organisationen.

Offentlige myndigheder får særlig dataansvarlig

Et at mest centrale tiltag i forordningen er et krav om, at alle offentlige myndigheder - og visse virksomheder - skal ansætte en særlig dataansvarlig person - en såkaldt Data Protection Officer (DPO).

Myndighederne skal fremover have en person, som får en særlig ansættelsesretlig beskyttelse og får en række centrale opgaver med bl.a. at kontrollere om reglerne bliver overholdt. Det er en opgave, de offentlige myndigheder arbejder målrettet for at få styr på i øjeblikket.

De vigtigste nyskabelser i persondataforordningen

 • Risikobaseret krav om, at virksomheden/myndigheden skal kunne dokumentere, at man overholder reglerne (accountability)
 • Skærpet krav til dokumentation for samtykke
 • Styrkelse af den registreredes rettigheder
 • Risikobaseret krav om privacy by design og privacy by default
 • Pligt til at orientere Datatilsynet og i nogen tilfælde også de registrerede i tilfælde af datasikkerhedsbrister (hackerangreb mv.)
 • Udbydere af sociale medier og andre informationssamfundstjenester skal have forældresamtykke for at kunne behandle oplysninger om børn under 16 år. Medlemsstaterne kan vælge at sænke denne alder til 13 år
 • Data Protection Officer i offentlige myndigheder og visse private virksomheder
 • En ny "One-stop-shop" for koncerner, der er etablerede i flere EU lande, så de har nemmere ved at vide, hvilket datatilsyn der er kompetent til at håndhæve reglerne. Men også en lang række kompetencer til at fastsætte nationale særregler
 • Right-to-be-forgotten (retten til at blive glemt)
 • Bøder på op til 4 % af global årlig omsætning

Få viden om persondataforordningen

Plesner udbyder en række arrangementer og kurser om den nye persondataforordning.
Se udbud af arrangementer og kurser

Seneste nyt om Persondata

Persondata