Bøder til franchisegiver og franchisetagere for prisaftaler om malkerobotter

Lely Nordic, som opererer et franchisekoncept for salg af malkerobotter til landbruget, har sammen med sine tre danske franchisetagere, Lely Centrene, accepteret bøder på samlet over 1 mio. kr. for at koordinere priser og dele markeder i strid med konkurrencereglerne.

Lely Nordic modtog en bøde på 750.000 kr., og hver af franchisetagerne modtog en bøde på 100.000 kr. Derudover accepterede en ledende medarbejder hos Lely Nordic en bøde på 25.000 kr. Bøderne kommer i forlængelse af en afgørelse fra Konkurrencerådet fra juni 2014, der blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i september 2015.

Lely Nordic og franchisetagerne havde i en periode på mere end fire år udvekslet emails og afholdt møder, hvor alle parterne var til stede og havde drøftet og var blevet enige om priser og opdeling af markeder. Koordineringen blev fundet at være af horisontal karakter, altså mellem konkurrenter, og at have til formål at begrænse konkurrencen. Lely Nordic var ikke aktiv på samme marked som franchisetagerne, men blev alligevel anset for at have medvirket til en horisontal aftale ved at have deltaget aktivt i de konkurrencebegrænsende aktiviteter, herunder ved at arrangere, deltage i og følge op på møderne.

Sagen viser, at en leverandør, som deltager i et kartelsamarbejde mellem sine uafhængige distributører, kan være medansvarlig for kartelsamarbejdet, selvom leverandøren ikke selv konkurrerer med sine distributører. Dette gælder både i forhold til franchisesystemer og andre distributionsformer, herunder selektiv distribution. Derudover viser sagen, at franchisetagere inden for samme franchisesystem kan være konkurrenter.

Det bemærkes, at overtrædelsen fandt sted inden den væsentlige hævelse af bødeniveauet for konkurrencelovsovertrædelser, der fandt sted i 2013, og at en lignende overtrædelse i dag kan forventes at medføre væsentligt hårdere sanktioner.

Konkurrencestyrelsens pressemeddelelse af 10. maj 2016 vedrørende sagen kan læses her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret