Datatilsynet udtaler sig om "retten til at blive glemt"

I kølvandet på EU-Domstolens afgørelse i "Google-dommen", hvor domstolen fastslog "retten til at blive glemt", har Datatilsynet netop offentliggjort en generel udtalelse om tilsynets behandling af disse sager.

Datatilsynet vil i disse sager vurdere de almindelige betingelser for, at en behandling af personoplysninger har et behandlingsgrundlag samt vurdere, i hvilket omfang reglerne om de registreredes rettigheder efter en konkret vurdering kan føre til, at der skal ske sletning af links på søgemaskiner.

Tilsynet lægger sig altså op af Artikel 29-gruppens vejledning (WP225) om vurderingen af "the right to be forgotten"-sager.

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside

Seneste nyt om Persondata

Persondata